- ,   - ,    - ,

() . , 100 , 9000.:
(351) 328-97-07
(351) 353-97-07
(351) 353-60-80

e-mail
ural@uralparm.ru
kamaz@uralparm.ru


anrv_header_im50.jpg
489501 ()


header_lokomobil_ural.jpg


header_parm_im50_ural.jpg
-3


mart_ural_last.jpg
-2


header_anrv_489520.jpg


parm_kamaz_489533.jpg
-2


header_anrv_489501.jpg
-2


header_2aop.jpg
-3


header_tbm_1912.jpg


header_mart_4895-0a.jpg
-3

- .

:

1) ( , - -)

2) 45

3) AUTOCAD, , SOLIDWORKS,

4)

Office@uralparm.ru